11 ปี การสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่/เวลา: 
พฤหัสบดี, ตุลาคม 3, 2013 (All day)
สถานที่: 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

      นางนภา เศษฐกร ผู้อำนวยการ พก.นำทีมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ เเละเจ้าหน้าที่ พก.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครบ 11 ปี ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยบรรยากาศช่วงเช้ามีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายอาหารปิ่นโต ถวายปัจจัยและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เพื่อขอพรและเป็นศิริมงคล

       ทั้งนี้ นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณCSR พา พม.สู่ความสุข ให้แก่ภาคีเครือข่าย ที่มีบทบาทในกรทำงานร่วมกับกระทรวง พม. ในการสงเคราะห์ฟื้นฟู พัฒนาเด็ก เยาวชน คนพิการ ตลอดจนผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ภาพประกอบ: 
รูปการสถาปนากระทรวง พม.
รูปการสถาปนากระทรวง พม.
รูปการสถาปนากระทรวง พม.
รูปการสถาปนากระทรวง พม.
รูปการสถาปนากระทรวง พม.
รูปการสถาปนากระทรวง พม.
รูปการสถาปนากระทรวง พม.
รูปการสถาปนากระทรวง พม.
รูปการสถาปนากระทรวง พม.