“แจ๋ว” วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 14.45 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์สีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

“แจ๋ว”
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 14.45 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์สีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 
นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มอบหมายให้นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ พร้อมด้วย นายปฏิภาณ อุ่นเรือน ผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการทำภาพลายนูนปิดทองประยุกต์ จากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนทนาสดในรายการ "แจ๋ว" ประเด็นการส่งเสริมอาชีพคนพิการ พร้อมนำภาพลายนูนมาจัดแสดงและร่วมประมูลในรายการ 
สำหรับท่านใดที่สนใจการฝึกอาชีพคนพิการ จากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จ.เชียงใหม่ โทร. 053 104 144 และร่วมอุดหนุนผลงาน ภาพลายนูนปิดทองประยุกต์ สามารถไปได้ที่หน้าร้านบ้านถวาย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 089 852 2706 สำหรับคนพิการที่อยากกู้จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถสอบถามได้ที่ 02 106 9300 หรือ www.dep.go.th
ภาพประกอบ: 
“แจ๋ว” วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 14.45 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์สีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
“แจ๋ว” วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 14.45 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์สีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
“แจ๋ว” วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 14.45 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์สีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
“แจ๋ว” วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 14.45 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์สีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
“แจ๋ว” วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 14.45 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์สีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
“แจ๋ว” วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 14.45 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์สีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร