โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้พิการและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่/เวลา: 
ศุกร์, กรกฎาคม 12, 2013 (All day)
สถานที่: 
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านเเพ้ว จ.สมุทรสาคร

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้พิการและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ของผู้พิการ (อพมก.)/ผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านเเพ้ว จ.สมุทรสาคร

ภาพประกอบ: 
รูปโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้พิการและอาสาสมัครฯ
รูปโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้พิการและอาสาสมัครฯ
รูปโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้พิการและอาสาสมัครฯ
รูปโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้พิการและอาสาสมัครฯ