"แจ๋ว" วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร รายการ "แจ๋ว" ทางช่อง 3 (13 Family) ในวันนี้ เป็นการนำเสนอประเด็นการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพคนพิการ ในตอน "ผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ" ผ้าพื้นเมืองของคนปักษ์ใต้ นำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานที่แปลกตา อาทิ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าสตางค์ และปลอกใส่กล่องทิชชู่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มาจากฝีมือคนพิการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางสาวเกสรา สัพพะเลข ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสนทนาสดในรายการ ทั้งนี้ รายการ "แจ๋ว" ออกอากาศสดทางช่อง 3 (13 Family) ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.00 - 14.45 น. โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคุณชวนันท์ ประเสริฐวรรณ โปรดิวเซอร์รายการฯ ให้ช่วงเวลานำเสนอประเด็นเกี่ยวกับคนพิการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ พก. เป็นประจำทุกสัปดาห์ สำหรับคนพิการที่มีความประสงค์จะสอบถามสิทธิประโยชน์ของคนพิการเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th หรือ 0-2354-3388 และสายด่วนเพื่อคนพิการ 1479 โดยสอบถามผลิตภัณฑ์ได้ที่ 075-375-255
ภาพประกอบ: 
"แจ๋ว" วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
"แจ๋ว" วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
"แจ๋ว" วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
"แจ๋ว" วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
"แจ๋ว" วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
"แจ๋ว" วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561