อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสมาคมคนพิการแต่ละประเภทความพิการ 7 สมาคม หวังพัฒนาความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อเนื่อง

อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสมาคมคนพิการแต่ละประเภทความพิการ 7 สมาคม หวังพัฒนาความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อเนื่อง
 
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสมาคมคนพิการแต่ละประเภทความพิการจำนวน 7 สมาคม เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีบุคลากร เจ้าหน้าที่สังกัด พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
ภาพประกอบ: 
อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสมาคมคนพิการแต่ละประเภทความพิการ 7 สมาคม
อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสมาคมคนพิการแต่ละประเภทความพิการ 7 สมาคม
อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสมาคมคนพิการแต่ละประเภทความพิการ 7 สมาคม
อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสมาคมคนพิการแต่ละประเภทความพิการ 7 สมาคม
อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสมาคมคนพิการแต่ละประเภทความพิการ 7 สมาคม
อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสมาคมคนพิการแต่ละประเภทความพิการ 7 สมาคม
อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสมาคมคนพิการแต่ละประเภทความพิการ 7 สมาคม
อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสมาคมคนพิการแต่ละประเภทความพิการ 7 สมาคม
อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสมาคมคนพิการแต่ละประเภทความพิการ 7 สมาคม