อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันคนพิการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปชิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันคนพิการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 พร้อมกับพิจารณาหาข้อสรุปหัวข้อการจัดงานฯ โดยมีองค์กรคนพิการ สมาคมคนพิการ เจ้าหน้าที่ พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
ภาพประกอบ: 
อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันคนพิการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561
อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันคนพิการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561
อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันคนพิการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561
อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันคนพิการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561
อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันคนพิการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561