อธิบดี พก. เข้าร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ การดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมแถลงข่าวการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในประเด็นความคืบหน้าการหารือระหว่างกระทรวง พม. และกระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ โดยมี นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ รองโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงข่าวฯ โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง พม. และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ บริเวณโถง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ
ภาพประกอบ: 
อธิบดี พก. เข้าร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ การดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
อธิบดี พก. เข้าร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ การดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)