อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล

อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี รมว.พม. เป็นประธานนำลงพื้นที่ฯ พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวง พม. โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานนำลงพื้นที่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. โดยได้ร่วมตรวจเยี่ยมการบริหารและพัฒนาชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงราย (แม่สาย 1) ทั้งนี้ รมว.พม. ได้พบปะพูดคุยกับผู้อยู่อาศัยในชุมชน และมอบรถเข็นคนพิการให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในพื้นที่และภาคีเครือข่ายทีม One Home เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์กลุ่มจักสานตระกร้า - เปลญวน จากสมาคมคนพิการรู้รักสามัคคีสังกัดเชียงราย ณ บริเวณที่ตั้งโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงราย จากนั้น อธิบดี พก. ได้ร่วมเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมตำบลศรีเมืองชุม โดย รมว.พม. ได้เป็นประธานเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัยพิบัติประจำตำบลศรีเมืองชุม และพบปะเยี่ยมเยียน รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ พร้อมกับได้เยี่มชมผลิตภัณฑ์จากศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ณ ศูนย์บริการร่วมตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สามารถติดตามข่าวสาร และกิจกรรมประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/dep.go.th/ และ http://dep.go.th/th/home
ภาพประกอบ: 
อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล
อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล
อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล
อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล
อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล
อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล
อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล
อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล
อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล
อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล
อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล
อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล
อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล
อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล
อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล
อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล
อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล
อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล
อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล
อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล