อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดพร้อมมอบกายอุปกรณ์ร่วมหน่วยแพทย์อาสาตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์

สถานที่: 
ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมพิธีเปิดในโครงการหน่วยแพทย์อาสาตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยมี นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรธรรมภิบาลทางการแพทย์รุ่นที่ 6 (ปธพ.6) ให้บริการแก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรกว่า 500 รูป และประชาชนทั่วไปที่สนใจรับบริการทางการแพทย์จากสหวิชาจิตชีพอาสา ทั้งนี้ พก. ได้ร่วมมอบกายอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ บริเวณใกล้เคียงใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ ได้แก่ การมอบรถเข็นนั่งไฟฟ้า จำนวน 1 คัน รถสามล้อโยกคนพิการ จำนวน 2 คัน รถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ จำนวน 5 คัน และเก้าอี้สุขาพาสุข จำนวน 200 ชุด
ภาพประกอบ: 
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดพร้อมมอบกายอุปกรณ์ร่วมหน่วยแพทย์อาสาตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดพร้อมมอบกายอุปกรณ์ร่วมหน่วยแพทย์อาสาตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดพร้อมมอบกายอุปกรณ์ร่วมหน่วยแพทย์อาสาตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดพร้อมมอบกายอุปกรณ์ร่วมหน่วยแพทย์อาสาตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดพร้อมมอบกายอุปกรณ์ร่วมหน่วยแพทย์อาสาตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดพร้อมมอบกายอุปกรณ์ร่วมหน่วยแพทย์อาสาตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดพร้อมมอบกายอุปกรณ์ร่วมหน่วยแพทย์อาสาตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดพร้อมมอบกายอุปกรณ์ร่วมหน่วยแพทย์อาสาตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดพร้อมมอบกายอุปกรณ์ร่วมหน่วยแพทย์อาสาตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดพร้อมมอบกายอุปกรณ์ร่วมหน่วยแพทย์อาสาตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดพร้อมมอบกายอุปกรณ์ร่วมหน่วยแพทย์อาสาตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดพร้อมมอบกายอุปกรณ์ร่วมหน่วยแพทย์อาสาตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดพร้อมมอบกายอุปกรณ์ร่วมหน่วยแพทย์อาสาตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดพร้อมมอบกายอุปกรณ์ร่วมหน่วยแพทย์อาสาตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดพร้อมมอบกายอุปกรณ์ร่วมหน่วยแพทย์อาสาตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดพร้อมมอบกายอุปกรณ์ร่วมหน่วยแพทย์อาสาตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดพร้อมมอบกายอุปกรณ์ร่วมหน่วยแพทย์อาสาตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดพร้อมมอบกายอุปกรณ์ร่วมหน่วยแพทย์อาสาตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์