อธิบดี พก. พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ปลัด พม. เข้าทำงานกระทรวงในวันนี้

สถานที่: 
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พก. ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ประกอบด้วย พระภูมิเจ้าที่ ศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร และองค์พระประชาบดี จากนั้น ได้ชี้แจงแนวทางการปฎิบัติและแนวทางในการดำเนินงาน ให้แก่คณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด พม. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร
ภาพประกอบ: 
อพก และคณะ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ปพม เข้ารับคำแหน่ง
อพก และคณะ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ปพม เข้ารับคำแหน่ง
อพก และคณะ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ปพม เข้ารับคำแหน่ง
อพก และคณะ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ปพม เข้ารับคำแหน่ง
อพก และคณะ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ปพม เข้ารับคำแหน่ง
อพก และคณะ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ปพม เข้ารับคำแหน่ง
อพก และคณะ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ปพม เข้ารับคำแหน่ง
อพก และคณะ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ปพม เข้ารับคำแหน่ง
อพก และคณะ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ปพม เข้ารับคำแหน่ง
อพก และคณะ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ปพม เข้ารับคำแหน่ง
อพก และคณะ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ปพม เข้ารับคำแหน่ง
อพก และคณะ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ปพม เข้ารับคำแหน่ง
อพก และคณะ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ปพม เข้ารับคำแหน่ง
อพก และคณะ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ปพม เข้ารับคำแหน่ง
อพก และคณะ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ปพม เข้ารับคำแหน่ง
อพก และคณะ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ปพม เข้ารับคำแหน่ง