อธิบดี พก. พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พก. นำ พลโท วิบูล ขยันกิจ คณะทำงาน รมว.พม. พร้อมผู้ติดตาม ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงาน ณ บริเวณกรมประชาสงเคราะห์ และอาคาร APCD

วั อธิบดี พก. พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พก. ให้การต้อนรับพลโท วิบูล ขยันกิจ คณะทำงาน รมว.พม. พร้อมผู้ติดตาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พลโท วิบูล ขยันกิจ คณะทำงาน รมว.พม. เข้าร่วมการประชุมหารือ และรับฟังความคืบหน้าของการเตรียมการเปิดศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยมีนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคณะเจ้าหน้าที่ของ พก. ให้การต้อนรับ ซึ่ง พก. ได้รายงานความคืบหน้าของการเตรียมการเปิดศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยร่วมมือกับ สวทช. มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่แการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการเตรียมการดังกล่าว ในโอกาสนี้ ได้เรียนเชิญพลโท วิบูล คณะทำงาน รมว.พม. ลงพื้นที่เยี่ยมชมบริเวณต่างๆ ของพื้นที่ที่จะเปิดศูนย์ฯ ดังกล่าว อาทิ ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร ร้านขนมปัง 60+ Bakery &Cafe และอาคารฝึกอบรมศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก
ภาพประกอบ: 
อธิบดี พก. พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พก. นำ พลโท วิบูล ขยันกิจ คณะทำงาน รมว.พม. พร้อมผู้ติดตาม ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินง
อธิบดี พก. พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พก. นำ พลโท วิบูล ขยันกิจ คณะทำงาน รมว.พม. พร้อมผู้ติดตาม ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินง
อธิบดี พก. พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พก. นำ พลโท วิบูล ขยันกิจ คณะทำงาน รมว.พม. พร้อมผู้ติดตาม ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินง
อธิบดี พก. พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พก. นำ พลโท วิบูล ขยันกิจ คณะทำงาน รมว.พม. พร้อมผู้ติดตาม ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินง
อธิบดี พก. พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พก. นำ พลโท วิบูล ขยันกิจ คณะทำงาน รมว.พม. พร้อมผู้ติดตาม ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินง