อธิบดี พก. จูงมือเด็กพิการในสังกัด ร่วมกิจกรรม “พาน้องลอยกระทง 2561” สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม พร้อมเยี่ยมชม UD ท่าน้ำปากเกร็ด ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคนในสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ ท่าน้ำเทศบาลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำเด็กพิการในสถานคุ้มครองสังกัด พก. เข้าร่วมกิจกรรม “พาน้องลอยกระทง 2561” สืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีของไทย พร้อมเยี่ยมชมอารยสถาปัตย์ (Universal Design) บริเวณท่าน้ำเทศบาลนครปากเกร็ด โดยมีผู้บริหารเทศบาลนครปากเกร็ด เด็กพิการจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ภาพประกอบ: 
อธิบดี พก. จูงมือเด็กพิการในสังกัด ร่วมกิจกรรม “พาน้องลอยกระทง 2561”
อธิบดี พก. จูงมือเด็กพิการในสังกัด ร่วมกิจกรรม “พาน้องลอยกระทง 2561”
อธิบดี พก. จูงมือเด็กพิการในสังกัด ร่วมกิจกรรม “พาน้องลอยกระทง 2561”
อธิบดี พก. จูงมือเด็กพิการในสังกัด ร่วมกิจกรรม “พาน้องลอยกระทง 2561”
อธิบดี พก. จูงมือเด็กพิการในสังกัด ร่วมกิจกรรม “พาน้องลอยกระทง 2561”
อธิบดี พก. จูงมือเด็กพิการในสังกัด ร่วมกิจกรรม “พาน้องลอยกระทง 2561”
อธิบดี พก. จูงมือเด็กพิการในสังกัด ร่วมกิจกรรม “พาน้องลอยกระทง 2561”