อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมรายงานความคืบหน้ารถแท็กซี่เอื้อต่อคนพิการ

วันที่/เวลา: 
อังคาร, พฤศจิกายน 21, 2017 - 11:00
สถานที่: 
ห้องประชุม ชั้น 3 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. ที่ ห้องประชุม ชั้น 3 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมการรายงานความคืบหน้ารถแท็กซี่เอื้อต่อคนพิการ เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานต่อไปในอนาคต โดยมีอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด พก. เข้าร่วมการประชุม
ภาพประกอบ: 
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมรายงานความคืบหน้ารถแท็กซี่เอื้อต่อคนพิการ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมรายงานความคืบหน้ารถแท็กซี่เอื้อต่อคนพิการ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมรายงานความคืบหน้ารถแท็กซี่เอื้อต่อคนพิการ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมรายงานความคืบหน้ารถแท็กซี่เอื้อต่อคนพิการ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมรายงานความคืบหน้ารถแท็กซี่เอื้อต่อคนพิการ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมรายงานความคืบหน้ารถแท็กซี่เอื้อต่อคนพิการ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมรายงานความคืบหน้ารถแท็กซี่เอื้อต่อคนพิการ