อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดการอบรม “เตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3”

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดการอบรม “เตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3” 
 
 
 
 
วันพฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “เตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3” ภายใต้โครงการพัฒนากลไกการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐและเอกชน จัดโดยมูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการวัยทำงานทุกประเภท จำนวน 80 คน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าอบรม
ภาพประกอบ: 
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดการอบรม “เตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3”
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดการอบรม “เตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3”
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดการอบรม “เตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3”
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดการอบรม “เตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3”
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดการอบรม “เตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3”
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดการอบรม “เตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3”
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดการอบรม “เตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3”
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดการอบรม “เตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3”