อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมบันทึกเทปรายการรักเมืองไทย TNN2 ในประเด็นนโยบายการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพและศักยภาพคนพิการ และภาระกิจเร่งด่วนในการขับเคลื่อนด้านคนพิการ

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมบันทึกเทปรายการรักเมืองไทย TNN2 ในประเด็นนโยบายการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพและศักยภาพคนพิการ และภาระกิจเร่งด่วนในการขับเคลื่อนด้านคนพิการ
 
 
 
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. ที่ อาคารทิปโก้ ชั้น 5 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมบันทึกเทปรายการรักเมืองไทย TNN2 ในประเด็นนโยบายการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพและศักยภาพคนพิการ และภารกิจเร่งด่วนในการขับเคลื่อนด้านคนพิการ โดยสามารถติดตามรับชมได้ ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 (ทรู วิชั่นส์ 784) เวลา 22.15 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน และพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ภาพประกอบ: 
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมบันทึกเทปรายการรักเมืองไทย TNN2 ในประเด็นนโยบายการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอา
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมบันทึกเทปรายการรักเมืองไทย TNN2 ในประเด็นนโยบายการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอา
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมบันทึกเทปรายการรักเมืองไทย TNN2 ในประเด็นนโยบายการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอา
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมบันทึกเทปรายการรักเมืองไทย TNN2 ในประเด็นนโยบายการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอา