ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ “กฤษณะทัวร์ยกล้อ” ประเด็น “ถนนอารยสถาปัตย์...ถนนเพื่อคนพิการ”

สถานที่: 
ณ บริเวณปากซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด 1 (ซอยประชาบดี) จังหวัดนนทบุรี

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณปากซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด 1 (ซอยประชาบดี) จังหวัดนนทบุรี นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นำคณะผู้สื่อข่าวช่องเนชั่นทีวี นำโดยนายกฤษณะ ละไล พิธีกร ร่วมลงพื้นที่บริเวณซอยติวานนท์ฯ เพื่อถ่ายทำรายการ “กฤษณะทัวร์ยกล้อ” ในประเด็นเรื่อง “ถนนอารยสถาปัตย์...ถนนเพื่อคนพิการ” โดยนำชมถนนที่คิดค้น ออกแบบ และเป็นต้นแบบของถนนเพื่อคนพิการโดยเฉพาะ เช่น ทางลาด เลนสำหรับคนพิการที่ใช้วีลแชร์ เลนสำหรับคนพิการทางการเห็นที่มีอักษรเบรลล์บนพื้น ราวจับ เสาไฟสัญญาณจราจรอัจฉริยะ ฯลฯ นอกจากนี้ ได้มีการเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) โดยมีผู้บริหารหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการในความดูแลของหน่วยงานในสังกัด พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมถ่ายทำในรายการ จำนวนกว่า 70 คน

ทั้งนี้ รายการ “กฤษณะทัวร์ยกล้อ” จะออกอากาศ ทุกวันจันทร์ 09:30 - 10:00 ทางช่องเนชั่น 22


ภาพประกอบ: 
ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ “กฤษณะทัวร์ยกล้อ” ประเด็น “ถนนอารยสถาปัตย์...ถนนเพื่อคนพิการ”
ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ “กฤษณะทัวร์ยกล้อ” ประเด็น “ถนนอารยสถาปัตย์...ถนนเพื่อคนพิการ”
ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ “กฤษณะทัวร์ยกล้อ” ประเด็น “ถนนอารยสถาปัตย์...ถนนเพื่อคนพิการ”
ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ “กฤษณะทัวร์ยกล้อ” ประเด็น “ถนนอารยสถาปัตย์...ถนนเพื่อคนพิการ”
ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ “กฤษณะทัวร์ยกล้อ” ประเด็น “ถนนอารยสถาปัตย์...ถนนเพื่อคนพิการ”
ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ “กฤษณะทัวร์ยกล้อ” ประเด็น “ถนนอารยสถาปัตย์...ถนนเพื่อคนพิการ”
ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ “กฤษณะทัวร์ยกล้อ” ประเด็น “ถนนอารยสถาปัตย์...ถนนเพื่อคนพิการ”
ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ “กฤษณะทัวร์ยกล้อ” ประเด็น “ถนนอารยสถาปัตย์...ถนนเพื่อคนพิการ”
ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ “กฤษณะทัวร์ยกล้อ” ประเด็น “ถนนอารยสถาปัตย์...ถนนเพื่อคนพิการ”
ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ “กฤษณะทัวร์ยกล้อ” ประเด็น “ถนนอารยสถาปัตย์...ถนนเพื่อคนพิการ”
ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ “กฤษณะทัวร์ยกล้อ” ประเด็น “ถนนอารยสถาปัตย์...ถนนเพื่อคนพิการ”
ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ “กฤษณะทัวร์ยกล้อ” ประเด็น “ถนนอารยสถาปัตย์...ถนนเพื่อคนพิการ”
ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ “กฤษณะทัวร์ยกล้อ” ประเด็น “ถนนอารยสถาปัตย์...ถนนเพื่อคนพิการ”
ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ “กฤษณะทัวร์ยกล้อ” ประเด็น “ถนนอารยสถาปัตย์...ถนนเพื่อคนพิการ”
ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ “กฤษณะทัวร์ยกล้อ” ประเด็น “ถนนอารยสถาปัตย์...ถนนเพื่อคนพิการ”
ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ “กฤษณะทัวร์ยกล้อ” ประเด็น “ถนนอารยสถาปัตย์...ถนนเพื่อคนพิการ”
ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ “กฤษณะทัวร์ยกล้อ” ประเด็น “ถนนอารยสถาปัตย์...ถนนเพื่อคนพิการ”
ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ “กฤษณะทัวร์ยกล้อ” ประเด็น “ถนนอารยสถาปัตย์...ถนนเพื่อคนพิการ”