ร่วมต้อนรับ นางปวีณา หงส์สกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่/เวลา: 
จันทร์, กรกฎาคม 1, 2013 (All day)
สถานที่: 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

  วันที่ 1 กรกฏาคม 2556 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่่ พก. ร่วมต้อนรับ นางปวีณา หงส์สกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมรับฟังการมอบนโยบายและแนวทางการทำงาน ในโอกาสที่ นางปวีณา หงส์สกุล รัฐมนตรีฯ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางการต้อนรับจากข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวต้อนรับ

ภาพประกอบ: 
รูปการต้อนรับ นางปวีณา หงส์สกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.
รูปการต้อนรับ นางปวีณา หงส์สกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.
รูปการต้อนรับ นางปวีณา หงส์สกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.
รูปการต้อนรับ นางปวีณา หงส์สกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.
รูปการต้อนรับ นางปวีณา หงส์สกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.
รูปการต้อนรับ นางปวีณา หงส์สกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.
รูปการต้อนรับ นางปวีณา หงส์สกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.
รูปการต้อนรับ นางปวีณา หงส์สกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.
รูปการต้อนรับ นางปวีณา หงส์สกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.
รูปการต้อนรับ นางปวีณา หงส์สกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.
รูปการต้อนรับ นางปวีณา หงส์สกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.
รูปการต้อนรับ นางปวีณา หงส์สกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.
รูปการต้อนรับ นางปวีณา หงส์สกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.
รูปการต้อนรับ นางปวีณา หงส์สกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.
รูปการต้อนรับ นางปวีณา หงส์สกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.