รายการ "แจ๋ว" ออกอากาศสดทางช่อง 3 (13HD)

วันที่/เวลา: 
พุธ, พฤศจิกายน 1, 2017 (All day)
สถานที่: 
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์สีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

"แจ๋ว"
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.45 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์สีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 
รายการ "แจ๋ว" ออกอากาศสดทางช่อง 3 (13HD) ได้นำเสนอประเด็นการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) สำหรับวันนี้ มีการนำเสนอ “ร้านกาแฟสดห้อยขาบ้านโมกุล” ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนางธนวรรณ สุขไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ พร้อมด้วย นายธนธรณ์ เมืองนวด ผู้รับการฝึกอบรม ร่วมสนทนาสดในรายการ "แจ๋ว" พร้อมสาธิตการชงกาแฟสด

ทั้งนี้ รายการ "แจ๋ว" ออกอากาศสดทางช่อง 3 (13HD) ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.45 - 15.30 น. โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคุณชวนันท์ ประเสริฐวรรณ โปรดิวเซอร์รายการ ให้ช่วงเวลานำเสนอประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพคนพิการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ พก. เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยการประสานงานกับนางหฤทัย ศิริสินอุดมกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สำหรับท่านใดที่สนใจการฝึกอาชีพคนพิการ จากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพบ้านโมกุล จ.ลพบุรี หรือสนใจผลิตภัณฑ์จากคนพิการ อาทิ ขนมทองม้วน ขนมดอกจอก ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง กระเป๋าซาติน และตุ๊กตาการบูร สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 036 791 643 หรือทาง Facebook: Mokullopburi59


ภาพประกอบ: 
รายการ "แจ๋ว" ออกอากาศสดทางช่อง 3 (13HD)
รายการ "แจ๋ว" ออกอากาศสดทางช่อง 3 (13HD)
รายการ "แจ๋ว" ออกอากาศสดทางช่อง 3 (13HD)
รายการ "แจ๋ว" ออกอากาศสดทางช่อง 3 (13HD)
รายการ "แจ๋ว" ออกอากาศสดทางช่อง 3 (13HD)
รายการ "แจ๋ว" ออกอากาศสดทางช่อง 3 (13HD)
รายการ "แจ๋ว" ออกอากาศสดทางช่อง 3 (13HD)