รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือการขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

วันที่/เวลา: 
จันทร์, พฤศจิกายน 13, 2017 - 13:30
สถานที่: 
ห้องสำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น 2 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องสำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น 2 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมหารือการขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพื่อขอรับการสนับสนุนขอรับการสนับสนุน โครงการ “ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์เพื่อคนพิการ” โดยมีนายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด พก. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะ ผู้แทนสำนักงาน กสทช. และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เข้าร่วมการประชุม
ภาพประกอบ: 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือการขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือการขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือการขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือการขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือการขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือการขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือการขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ