รองอธิบดี พก. เปิดประชุมฯ ขับเคลื่อนงานพัฒนาคนพิการการเคลื่อนไหว

สถานที่: 
ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะริช พระราม 5 จังหวัดนนทบุรี
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.15 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะริช พระราม 5 จังหวัดนนทบุรี นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการกรรมการสาขาสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหว” รุ่นที่ 1 พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภารกิจและบทบาทหน้าที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำคนพิการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน
ภาพประกอบ: 
รองอธิบดี พก. เปิดประชุมฯ ขับเคลื่อนงานพัฒนาคนพิการการเคลื่อนไหว
รองอธิบดี พก. เปิดประชุมฯ ขับเคลื่อนงานพัฒนาคนพิการการเคลื่อนไหว
รองอธิบดี พก. เปิดประชุมฯ ขับเคลื่อนงานพัฒนาคนพิการการเคลื่อนไหว
รองอธิบดี พก. เปิดประชุมฯ ขับเคลื่อนงานพัฒนาคนพิการการเคลื่อนไหว
รองอธิบดี พก. เปิดประชุมฯ ขับเคลื่อนงานพัฒนาคนพิการการเคลื่อนไหว
รองอธิบดี พก. เปิดประชุมฯ ขับเคลื่อนงานพัฒนาคนพิการการเคลื่อนไหว
รองอธิบดี พก. เปิดประชุมฯ ขับเคลื่อนงานพัฒนาคนพิการการเคลื่อนไหว
รองอธิบดี พก. เปิดประชุมฯ ขับเคลื่อนงานพัฒนาคนพิการการเคลื่อนไหว
รองอธิบดี พก. เปิดประชุมฯ ขับเคลื่อนงานพัฒนาคนพิการการเคลื่อนไหว
รองอธิบดี พก. เปิดประชุมฯ ขับเคลื่อนงานพัฒนาคนพิการการเคลื่อนไหว
รองอธิบดี พก. เปิดประชุมฯ ขับเคลื่อนงานพัฒนาคนพิการการเคลื่อนไหว