รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำระบบผู้ช่วยคนพิการ ครั้งที่ 3/2560

วันที่/เวลา: 
ศุกร์, พฤศจิกายน 17, 2017 - 13:30
สถานที่: 
ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำระบบผู้ช่วยคนพิการ ครั้งที่ 3/2560 เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการระดับพื้นฐาน พ.ศ. 2555 ของหน่วยจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ และพิจารณาร่างหลักสูตรผู้ช่วยเหลือคนพิการประเภทคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย พ.ศ. 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด พก. ผู้แทนจากสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
ภาพประกอบ: 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำระบบผู้ช่วยคนพิการ ครั้งที่ 3/2560
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำระบบผู้ช่วยคนพิการ ครั้งที่ 3/2560
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำระบบผู้ช่วยคนพิการ ครั้งที่ 3/2560
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำระบบผู้ช่วยคนพิการ ครั้งที่ 3/2560
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำระบบผู้ช่วยคนพิการ ครั้งที่ 3/2560
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำระบบผู้ช่วยคนพิการ ครั้งที่ 3/2560
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำระบบผู้ช่วยคนพิการ ครั้งที่ 3/2560