รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมและพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาการบริการและผู้ช่วยคนพิการประเภททางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย” รุ่น 3

วันที่/เวลา: 
พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 16, 2017 - 13:30
สถานที่: 
โรงแรม เพิร์ล รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ที่ โรงแรม เพิร์ล รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมและพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาการบริการและผู้ช่วยคนพิการประเภททางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย” รุ่นที่ 3 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้กับผู้ช่วยคนพิการเพื่อยกระดับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องคนพิการประเภททางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ทักษะและแนวทางการบริการช่วยเหลือคนพิการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเหมาะสมตรงกับความต้องการและความจำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนพิการ ทั้งยังทำให้คนพิการได้รับโอกาส ได้รับการช่วยเหลือและฟื้นฟูสามารถออกสู่สังคม และเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรม และเท่าเทียมร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีนายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย อาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ ผู้แทนภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน
ภาพประกอบ: 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมและพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหล
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมและพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหล
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมและพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหล
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมและพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหล
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมและพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหล
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมและพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหล
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมและพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหล