รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติร่วมมอบรางวัลแก่นักกีฬาคนพิการในงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพาราเกมส์ ครั้งที่ 9

วันที่/เวลา: 
จันทร์, พฤศจิกายน 13, 2017 - 18:00
สถานที่: 
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. ที่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ ให้เกียรติร่วมมอบรางวัลแก่นักกีฬาคนพิการในงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 23 กันยายน 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬา เพื่อให้มุ่งมั่นฝึกซ้อมและเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนพิการและคนในสังคม โดยมีสมาคม องค์กรคนพิการ และนักกีฬาคนพิการแต่ละประเภท จำนวน 100 คน เข้าร่วมงาน
ภาพประกอบ: 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติร่วมมอบรางวัลแก่นักกีฬาคนพิการในงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ใน
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติร่วมมอบรางวัลแก่นักกีฬาคนพิการในงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ใน
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติร่วมมอบรางวัลแก่นักกีฬาคนพิการในงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ใน
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติร่วมมอบรางวัลแก่นักกีฬาคนพิการในงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ใน
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติร่วมมอบรางวัลแก่นักกีฬาคนพิการในงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ใน
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติร่วมมอบรางวัลแก่นักกีฬาคนพิการในงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ใน
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติร่วมมอบรางวัลแก่นักกีฬาคนพิการในงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ใน