รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดการอบรมภาษาต่างประเทศ "English Camp"

วันที่/เวลา: 
จันทร์, พฤศจิกายน 13, 2017 - 06:30
สถานที่: 
ห้องประชุมชั้น 2 ตึกชัยสมรภูมิ กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06.30 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกชัยสมรภูมิ กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นายจีระศักดิ์ ศรีพหรมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาต่างประเทศ "English Camp" และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "พูดง่าย พูดสนุก ไม่ทุกข์กับภาษาอังกฤษ" เพื่อเพิ่มความรู้ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ โดยหลังจากนั้นได้ออกเดินทางไปยัง โรงแรมบลูเวฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีกำหนดจัดการอบรม ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมเข้ารับการอบรม
ภาพประกอบ: 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดการอบรมภาษาต่างประเทศ "English Camp"
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดการอบรมภาษาต่างประเทศ "English Camp"
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดการอบรมภาษาต่างประเทศ "English Camp"
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดการอบรมภาษาต่างประเทศ "English Camp"
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดการอบรมภาษาต่างประเทศ "English Camp"
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดการอบรมภาษาต่างประเทศ "English Camp"