รองนายกรัฐมนตรีฯ ให้เกียรติตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พม.

สถานที่: 
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ
เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ คณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นำโดย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. และนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวง พม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง/กรม และนายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสให้เกียรติตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานของกระทรวง พม. ตามนโยบายรัฐบาล พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานด้านสังคมเพื่อขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป
ภาพประกอบ: 
รองนายกรัฐมนตรีฯ ให้เกียรติตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พม.
รองนายกรัฐมนตรีฯ ให้เกียรติตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พม.
รองนายกรัฐมนตรีฯ ให้เกียรติตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พม.
รองนายกรัฐมนตรีฯ ให้เกียรติตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พม.
รองนายกรัฐมนตรีฯ ให้เกียรติตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พม.
รองนายกรัฐมนตรีฯ ให้เกียรติตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พม.
รองนายกรัฐมนตรีฯ ให้เกียรติตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พม.
รองนายกรัฐมนตรีฯ ให้เกียรติตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พม.
รองนายกรัฐมนตรีฯ ให้เกียรติตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พม.