รมว.พม. ให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะ เข้าพบเพื่อนำเสนอแผนความร่วมมือและหารือในการจัดทำรายการ “Street to Star ปฏิบัติการทะลุพิกัด”

รมว.พม. ให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะ เข้าพบเพื่อนำเสนอแผนความร่วมมือและหารือในการจัดทำรายการ “Street to Star ปฏิบัติการทะลุพิกัด”
 
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. ที่ ห้องรับรองชั้น 9 สร.พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และคณะบรรณาธิการการข่าว ผู้ประกาศข่าวช่อง NBT เข้าพบเพื่อนำเสนอแผนความร่วมมือและหารือในการจัดทำรายการ “Street to Star ปฏิบัติการทะลุพิกัด” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และ กรมประชาสัมพันธ์ โดยมีแนวคิดขยายกลุ่มเป้าหมายและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้ได้แสดงถึงศักยภาพและความสามารถ พร้อมออกสู่สังคมอย่างภาคภูมิ เป็นช่องทางก้าวไปสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพ และเป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคง รวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายในสังคม “เปลี่ยนภาระ เป็นพลัง” ต่อยอดจาก “โครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars)” โดยมีคณะผู้บริหาร พม. และนายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เจ้าหน้าที่ พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการหารือครั้งนี้
ภาพประกอบ: 
รมว.พม. ให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะ เข้าพบเพื่อนำเสนอแผนความร่วมมือและหารือในการจัดทำรายการ “Street to Star ปฏิบัติการทะลุพ
รมว.พม. ให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะ เข้าพบเพื่อนำเสนอแผนความร่วมมือและหารือในการจัดทำรายการ “Street to Star ปฏิบัติการทะลุพ
รมว.พม. ให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะ เข้าพบเพื่อนำเสนอแผนความร่วมมือและหารือในการจัดทำรายการ “Street to Star ปฏิบัติการทะลุพ
รมว.พม. ให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะ เข้าพบเพื่อนำเสนอแผนความร่วมมือและหารือในการจัดทำรายการ “Street to Star ปฏิบัติการทะลุพ
รมว.พม. ให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะ เข้าพบเพื่อนำเสนอแผนความร่วมมือและหารือในการจัดทำรายการ “Street to Star ปฏิบัติการทะลุพ
รมว.พม. ให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะ เข้าพบเพื่อนำเสนอแผนความร่วมมือและหารือในการจัดทำรายการ “Street to Star ปฏิบัติการทะลุพ
รมว.พม. ให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะ เข้าพบเพื่อนำเสนอแผนความร่วมมือและหารือในการจัดทำรายการ “Street to Star ปฏิบัติการทะลุพ