พก. ให้การต้อนรับ รมว.พม. ให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยในสังกัด พร้อมมอบเงินตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยคนพิการ

วันที่/เวลา: 
พฤหัสบดี, ธันวาคม 28, 2017 (All day)

พก. ให้การต้อนรับ รมว.พม. ให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยในสังกัด พร้อมมอบเงินตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยคนพิการ

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 น. ที่ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิษณุโลก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นำโดยนายสมคิด สมศรี อธิบดี พก. พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. ให้การต้อนรับ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมมอบเงินตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยคนพิการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง จังหวัดพิษณุโลก ภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และงานเปิดตัว Kick off "โครงการพิษณุโลกเมืองประวัติศาสตร์ เมืองอารยสถาปัตย์ และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล" เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

ภาพประกอบ: 
พก. ให้การต้อนรับ รมว.พม. ให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยในสังกัด พร้อมมอบเงินตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยคนพิการ
พก. ให้การต้อนรับ รมว.พม. ให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยในสังกัด พร้อมมอบเงินตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยคนพิการ
พก. ให้การต้อนรับ รมว.พม. ให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยในสังกัด พร้อมมอบเงินตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยคนพิการ
พก. ให้การต้อนรับ รมว.พม. ให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยในสังกัด พร้อมมอบเงินตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยคนพิการ
พก. ให้การต้อนรับ รมว.พม. ให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยในสังกัด พร้อมมอบเงินตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยคนพิการ
พก. ให้การต้อนรับ รมว.พม. ให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยในสังกัด พร้อมมอบเงินตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยคนพิการ
พก. ให้การต้อนรับ รมว.พม. ให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยในสังกัด พร้อมมอบเงินตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยคนพิการ
พก. ให้การต้อนรับ รมว.พม. ให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยในสังกัด พร้อมมอบเงินตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยคนพิการ