พก. ลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับ อบจ.พัทลุง และ อบจ.ยะลา

วันที่/เวลา: 
จันทร์, กรกฎาคม 1, 2013 (All day)
สถานที่: 
ณ โรงแรมเมอร์เคียว กระบี่ ดีว่าน่า จ.กระบี่

  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ สำนักนโยบายและวิชาการ โดยรองผู้อำนวยการสำนักงาน พก ท่านอุษา หงส์กาญจนกุล ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับ อบจ.พัทลุงโดยนายก อบจ.(นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร) และ อบจ.ยะลา โดยรองนายก อบจ. (นายภูริพงศ์ พงษ์สุวรรณศิริ) ทั้งนี้การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวร่วมกับ อบจ.ในพื้นที่ที่ได้ร่วมลงนาม6จังหวัดภาพใต้ได้แก่ พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สุราษฏร์ธานี กระบี่ สตูล

ภาพประกอบ: 
รูปพก. ลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับอบจ.พัทลุงและอบจ.ยะลา
รูปพก. ลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับอบจ.พัทลุงและอบจ.ยะลา
รูปพก. ลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับอบจ.พัทลุงและอบจ.ยะลา
รูปพก. ลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับอบจ.พัทลุงและอบจ.ยะลา
รูปพก. ลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับอบจ.พัทลุงและอบจ.ยะลา