พก. จัดการประชุมทบทวนบทบาทภารกิจของผู้บริหารระดับกอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านคนพิการ

พก. จัดการประชุมทบทวนบทบาทภารกิจของผู้บริหารระดับกอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านคนพิการ
 
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการเอเชียและแปซิฟิก (APCD) บริเวณบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ร่วมกับสำนักงานเลขานุการกรม จัดการประชุมทบทวนบทบาทภารกิจของผู้บริหารระดับกอง เพื่อปรับปรุงปริมาณและคุณภาพการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารระดับกอง จำนวนทั้งสิ้น 18 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ภาพประกอบ: 
พก. จัดการประชุมทบทวนบทบาทภารกิจของผู้บริหารระดับกอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านคนพิการ
พก. จัดการประชุมทบทวนบทบาทภารกิจของผู้บริหารระดับกอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านคนพิการ
พก. จัดการประชุมทบทวนบทบาทภารกิจของผู้บริหารระดับกอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านคนพิการ
พก. จัดการประชุมทบทวนบทบาทภารกิจของผู้บริหารระดับกอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านคนพิการ
พก. จัดการประชุมทบทวนบทบาทภารกิจของผู้บริหารระดับกอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านคนพิการ
พก. จัดการประชุมทบทวนบทบาทภารกิจของผู้บริหารระดับกอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านคนพิการ
พก. จัดการประชุมทบทวนบทบาทภารกิจของผู้บริหารระดับกอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านคนพิการ
พก. จัดการประชุมทบทวนบทบาทภารกิจของผู้บริหารระดับกอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านคนพิการ
พก. จัดการประชุมทบทวนบทบาทภารกิจของผู้บริหารระดับกอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านคนพิการ