พก.ลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

วันที่/เวลา: 
พฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2013 (All day)
สถานที่: 
ณ อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเชนทรัลพลาช่าอุดรธานี

  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) โดยนางมยุรี ผิวสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้แทน พก. ได้ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 18 กรกฎาคม2556 ณ อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า อุดรธานี

ภาพประกอบ: 
รูปพก.ลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
รูปพก.ลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
รูปพก.ลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
รูปพก.ลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
รูปพก.ลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
รูปพก.ลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี