พก.ร่วมกับ อบจ.แม่ฮ่องสอน ลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่/เวลา: 
อังคาร, มิถุนายน 18, 2013 (All day)
สถานที่: 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ร่วมกับ อบจ.แม่ฮ่องสอน ลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  โดยรองผู้อำนวยการสำนักงาน พก. นางอุษา หงส์กาญจนกุล และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอัครเดช วันไชยธนวงค์ ร่วมลงนาม ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นางนฤมล ปาลวัฒน์ ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่ 27 ที่ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับ พก.

ภาพประกอบ: 
รูปการลงนามของพก.กับแม่ฮ่องสอนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รูปการลงนามของพก.กับแม่ฮ่องสอนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รูปการลงนามของพก.กับแม่ฮ่องสอนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ