พก.จัดอบรมทบทวนการออกบัตรประจำตัวคนพิการ รุ่นที่ 2 (ภาคกลาง)

วันที่/เวลา: 
จันทร์, มิถุนายน 24, 2013 (All day)
สถานที่: 
โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา

  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยสำนักนโยบายและวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานออกบัตรประจำตัวคนพิการ รุ่นที่ 2 ส่วนภาคกลางระหว่างวันที่ 24 -26 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา ในการจัดประชุมครั้งนี้เป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการเเบบอิเล็กทรอนิกส์ เเละการใช้ระบบงานพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการใช้เครื่องออกบัตร ฯ  อีกทั้งได้มีการทบทวนกฎหมาย ระเบียบ เเละแนวทางการชี้แจงปัญกาการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ด้วย

ภาพประกอบ: 
รูปการจัดอบรมทบทวนการออกบัตรประจำตัวคนพิการ รุ่นที่ 2 (ภาคกลาง)
รูปการจัดอบรมทบทวนการออกบัตรประจำตัวคนพิการ รุ่นที่ 2 (ภาคกลาง)
รูปการจัดอบรมทบทวนการออกบัตรประจำตัวคนพิการ รุ่นที่ 2 (ภาคกลาง)
รูปการจัดอบรมทบทวนการออกบัตรประจำตัวคนพิการ รุ่นที่ 2 (ภาคกลาง)
รูปการจัดอบรมทบทวนการออกบัตรประจำตัวคนพิการ รุ่นที่ 2 (ภาคกลาง)