ปลัด พม. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Thailand Car Free Day 2017 พร้อมรับมอบรถเข็นไฟฟ้าสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Wheelchair) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่คนพิการและผู้สูงอายุ

วันที่/เวลา: 
อาทิตย์, พฤศจิกายน 19, 2017 - 07:00
สถานที่: 
ลานสแควร์ A ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น. ที่ ลานสแควร์ A ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Thailand Car Free Day 2017 พร้อมทั้งรับมอบรถเข็นไฟฟ้าสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Wheelchair) จำนวน 5 คัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่คนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดโดยบริษัทกลุ่ม เซ็นทรัล จำกัด ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย โดยนายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มอบหมายให้ นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำรวจตระเวนชายแดน คณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย สสส. และคณะนักปั่นจักรยาน รวมจำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมงาน
ภาพประกอบ: 
ปลัด พม. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Thailand Car Free Day 2017 พร้อมรับมอบรถเข็นไฟฟ้าสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Wheelchair) เพ
ปลัด พม. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Thailand Car Free Day 2017 พร้อมรับมอบรถเข็นไฟฟ้าสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Wheelchair) เพ
ปลัด พม. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Thailand Car Free Day 2017 พร้อมรับมอบรถเข็นไฟฟ้าสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Wheelchair) เพ
ปลัด พม. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Thailand Car Free Day 2017 พร้อมรับมอบรถเข็นไฟฟ้าสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Wheelchair) เพ
ปลัด พม. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Thailand Car Free Day 2017 พร้อมรับมอบรถเข็นไฟฟ้าสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Wheelchair) เพ
ปลัด พม. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Thailand Car Free Day 2017 พร้อมรับมอบรถเข็นไฟฟ้าสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Wheelchair) เพ