ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมแสดงความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ พ.ศ.2561 - 2564

วันที่/เวลา: 
จันทร์, พฤศจิกายน 6, 2017 (All day)
สถานที่: 
เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ที่ เดอะ โบนันซ่า เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมแสดงความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ พ.ศ.2561 - 2564 และการบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการดำเนินงานของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2560 นอกจากนี้ ภายในการประชุมยังมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระดมความคิดเห็น แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ ค้นหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ภายนอก ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง โดยทีมงานจากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กองกองทุนฯ ผู้แทน พมจ. และผู้แทนสมาคมคนพิการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน
ภาพประกอบ: 
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมแสดงความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ พ.ศ.2561 - 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมแสดงความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ พ.ศ.2561 - 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมแสดงความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ พ.ศ.2561 - 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมแสดงความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ พ.ศ.2561 - 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมแสดงความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ พ.ศ.2561 - 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมแสดงความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ พ.ศ.2561 - 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมแสดงความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ พ.ศ.2561 - 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมแสดงความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ พ.ศ.2561 - 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมแสดงความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ พ.ศ.2561 - 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมแสดงความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ พ.ศ.2561 - 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมแสดงความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ พ.ศ.2561 - 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมแสดงความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ พ.ศ.2561 - 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมแสดงความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ พ.ศ.2561 - 2564