นายสันติ พร้อมพัฒน์ อำลาตำแหน่ง รมต.พม.

วันที่/เวลา: 
อังคาร, กรกฎาคม 2, 2013 (All day)
สถานที่: 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

  วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เดินทางเข้าอำลาตำแหน่ง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดย นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มอบดอกกุกลาบสีแดงเพื่อเป็นกำลังใจ และกล่าวขอบคุณตลอดวาระที่ผ่านมา

  ในการนี้ นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก) พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้พร้อมกันมอบดอกไม้ให้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ อดีต รัฐมนตรีฯ พม. ด้วย

ภาพประกอบ: 
รูปนายสันติ พร้อมพัฒน์ อำลาตำแหน่ง รมต.พม.
รูปนายสันติ พร้อมพัฒน์ อำลาตำแหน่ง รมต.พม.
รูปนายสันติ พร้อมพัฒน์ อำลาตำแหน่ง รมต.พม.
รูปนายสันติ พร้อมพัฒน์ อำลาตำแหน่ง รมต.พม.
รูปนายสันติ พร้อมพัฒน์ อำลาตำแหน่ง รมต.พม.