จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบให้แก่ นางสาวจิณจุฑา จุ่นวาที (น้องจ๊ะจ๋า) พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบให้แก่ นางสาวจิณจุฑา จุ่นวาที (น้องจ๊ะจ๋า) พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ภายใต้โครงการเสริมพลังคนพิการและชุมชน เพื่อสร้างโอกาส และความเท่าเทียมในสังคมมอบโล่เชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบ โดยมีพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณโถง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ
ภาพประกอบ: 
จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบให้แก่ นางสาวจิณจุฑา จุ่นวาที (น้องจ๊ะจ๋า) พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบให้แก่ นางสาวจิณจุฑา จุ่นวาที (น้องจ๊ะจ๋า) พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบให้แก่ นางสาวจิณจุฑา จุ่นวาที (น้องจ๊ะจ๋า) พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบให้แก่ นางสาวจิณจุฑา จุ่นวาที (น้องจ๊ะจ๋า) พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบให้แก่ นางสาวจิณจุฑา จุ่นวาที (น้องจ๊ะจ๋า) พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบให้แก่ นางสาวจิณจุฑา จุ่นวาที (น้องจ๊ะจ๋า) พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบให้แก่ นางสาวจิณจุฑา จุ่นวาที (น้องจ๊ะจ๋า) พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย