จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำร่างหลักสูตรการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลคนพิการทางการได้ยิน"

วันที่/เวลา: 
พุธ, มิถุนายน 19, 2013 (All day)
สถานที่: 
โรงเเรม ใบหยกสวีท กรุงเทพ

  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยสำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ กลุ่มส่งเสริมองค์กรเเละเครือข่าย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำร่างหลักสูตรการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลคนพิการทางการได้ยิน" ระหว่างวันที่  19 -21 มิถุนายน 2556 ณ โรงเเรมใบหยกสวีท กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 45 คนจากผู้นำองค์กรด้านคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย นักวิชาการ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย วิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ เพื่อจัดทำหลักสูตรการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลคนพิการทางการได้ยิน สำหรับเป็นกรอบแนวทางในการช่วยเหลือ ดูแล เเละพัฒนาศักยภาพคนพิการทางการได้ยิน

ภาพประกอบ: 
รูปการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างหลักสูตรการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลคนพิการทางการได้ยิน
รูปการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างหลักสูตรการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลคนพิการทางการได้ยิน
รูปการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างหลักสูตรการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลคนพิการทางการได้ยิน
รูปการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างหลักสูตรการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลคนพิการทางการได้ยิน
รูปการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างหลักสูตรการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลคนพิการทางการได้ยิน
รูปการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างหลักสูตรการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลคนพิการทางการได้ยิน