การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ”

วันที่/เวลา: 
พุธ, พฤศจิกายน 1, 2017 (All day)
สถานที่: 
ห้องเอเธน่า ชั้น 3 โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น. ที่ ห้องเอเธน่า ชั้น 3 โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งคนพิการไร้ที่พึ่ง คนพิการที่สามารถพัฒนาศักยภาพและฝึกอาชีพ รวมทั้งคนพิการที่สูงอายุ ซึ่งจัดโดยกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ และกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ทั้ง 22 แห่ง ทั่วประเทศ นอกจากนี้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2561 และแนวทางการปรับภารกิจของหน่วยงานในสังกัด พก.” โดยนายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีเจ้าหน้าที่ บุคลากร จาก 22 แห่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนกลางในสังกัด พก. รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน เข้าร่วมการประชุม
ภาพประกอบ: 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ”