การจัดสัมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ

วันที่/เวลา: 
ศุกร์, ธันวาคม 8, 2017 (All day)
สถานที่: 
ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ

พก. จัดการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการในการจัดสัมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2560

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ รศ.ดร.วนิดา พวกุล ที่ปรึกษาอธิบดี และผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการในการจัดสัมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2560 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิจัย งานวิชาการ นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างสถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา บุคคล หน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการ อีกทั้งทำให้เกิดภาพรวมและการให้บริการทางวิชาการอย่างกว้างขวางต่อสาธารณะชนในวงกว้างต่อไป โดยมีสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรด้านคนพิการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของ พก. เข้าร่วมการประชุม

ภาพประกอบ: 
การจัดสัมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ
การจัดสัมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ
การจัดสัมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ
การจัดสัมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ