กระทรวง พม. โดย พก. จัดงานเสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ปี 2018 “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ”

สถานที่: 
ณ ห้องราชาบอลรูม 1 - 2 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
ภาพบรรยากาศงาน เสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการ กระทรวง พม. โดย พก. จัดงานเสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ปี 2018 “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ” โดยมี รมว.พม. เป็นประธานเปิดงานฯ วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องราชาบอลรูม 1 - 2 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวรายงานในงานเสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ปี 2018 “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ” ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดขึ้น เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ คณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ผู้ฝึกสอน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ 2018 และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม จนสามารถคว้าอันดับ 7 ของเอเชีย โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงาน จำนวนทั้งสิ้น 450 คน ประกอบด้วย คณะนักกีฬาคนพิการ ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป สามารถติดตามข่าวสาร และกิจกรรมประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/dep.go.th/ และ http://dep.go.th/th/home
ภาพประกอบ: 
พก. จัดงาน “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ”
พก. จัดงาน “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ”
พก. จัดงาน “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ”
พก. จัดงาน “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ”
พก. จัดงาน “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ”
พก. จัดงาน “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ”
พก. จัดงาน “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ”
พก. จัดงาน “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ”
พก. จัดงาน “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ”
พก. จัดงาน “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ”
พก. จัดงาน “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ”
พก. จัดงาน “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ”
พก. จัดงาน “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ”
พก. จัดงาน “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ”
พก. จัดงาน “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ”
พก. จัดงาน “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ”
พก. จัดงาน “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ”
พก. จัดงาน “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ”
พก. จัดงาน “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ”