โครงการ การวิจัยเพื่อพัฒนากิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

วันที่ประกาศ: 
5 กันยายน 2013
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง
ประเภทราคากลาง: 
แหล่งที่มา: 
กองกลาง กลุ่มอำนวยการ