โครงการจ้างเหมารถยนต์ประเภทโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง และประเภทรถยนต์กระบะพร้อมพนักงานขับรถยนต์

หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง
แหล่งที่มา: 
กองกลาง กลุ่มอำนวยการ