ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ: 
18 สิงหาคม 2017
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง