ร่างประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนนอนชาย จำนวน 1 หลัง ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ประกาศ: 
28 มกราคม 2019
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง