ร่างขอบเขตและรายละเอียดของงาน (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงศูนย์บริการคนพิการเดิมและก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการใหม่

วันที่ประกาศ: 
18 สิงหาคม 2017
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: