รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน ครังที่1/2559

วันที่ประกาศ: 
6 กรกฎาคม 2016
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน ครังที่1/2559
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: