รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมค่าธรรมเนียมผ่านทางในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีพิการในการเผ้าระวังและป้องกันความรุนแรงต่อเด็กและสตรีพิการ

วันที่ประกาศ: 
23 พฤศจิกายน 2018
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมค่าธรรมเนียมผ่านทางในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีพิการในการเผ้าระวังและป้องกันความรุนแรงต่อเด็กและสตรีพิการ
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: