ราคากลาง จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อประกอบอาชีพ

วันที่ประกาศ: 
29 พฤษภาคม 2017
ราคากลาง จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อประกอบอาชีพ
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง