ราคากลาง เช่าระบบแม่ข่ายแบบ Cloud Computing และเครือข่ายสัญญาณความเร็วสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ: 
18 เมษายน 2018
ราคากลาง เช่าระบบแม่ข่ายแบบ Cloud Computing และเครือข่ายสัญญาณความเร็วสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: