ราคากลาง จ้างทำของที่ระลึกสำหรับ “การดำเนินงานโครงการดำเนินงานตามพันธกรณีเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะทำงานทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ 3

วันที่ประกาศ: 
29 กุมภาพันธ์ 2016
ราคากลาง จ้างทำของที่ระลึกสำหรับ “การดำเนินงานโครงการดำเนินงานตามพันธกรณีเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะทำงานทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ 3
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง